transseksueeldating.nl is een online flirtservice, waarop u een leuk (erotisch) chatgesprek met louter fictieve profielen kunt voeren. transseksueeldating.nl bevat derhalve fictieve profielen. Met deze fictieve profielen is het maken van fysieke afspraken niet mogelijk.

Merkt u dat u te veel tijd doorbrengt op onze website, dan kunt u ervoor kiezen om een toegangsverbod aan te vragen bij onze klantenservice. Uw IP-adres en e-mailadres worden dan gedurende 12 maanden geblokkeerd, waardoor u geen gebruik meer kunt maken van onze website. Voor een dergelijk vrijwillig toegangsverbod kunt u contact opnemen met team@transseksueeldating.nl. Indien u zich zorgen maakt over een naaste, kunt u eveneens contact opnemen met onze klantenservice via team@transseksueeldating.nl